WYKŁAD


AXIS MUNDI - Organizacja a dezorganizacja we współczesnym Świecie
Konspekt wykładu, który odbył się na ul.Willowej 2, Budynek A, sala 104, I piętro w dniu 17 września 2005

zobacz program festiwalu


"Tamto i to nie są przeciwieństwami, jest to najgłębsza esencja Tao. Esencja ta, oś niejako, jest środkiem okręgu odpowiedzialnym za niekończące się przemiany"

Zhuang-zi

 

 • Axis Mundi jako najstarsza idea organizacji i budowania porządku. Jako potrzeba tego co istnieje w sposób
  pełniejszy - potrzeba transcendencji, funkcja transcendentna.
 • Wszelkie znaczące wydarzenia i przedsięwzięcia, które zachodzą w miejscu świętym lub ustanawiają axis
  mundi (rytuały, obrzędy).
 • Zsakralizowane, uświęcone wydarzenia historyczne (mitologizacja).

Miejsce i przestrzeń.

 • Przestrzeń i miejsce jako elementy będące we wzajemnej korelacji do zdefiniowania każdego z nich.
  Przestrzeń zawierająca miejsce i wypełniająca je, a miejsce zawierające w sobie przestrzeń i wypełniające ją.
 • Miejsce jako reprezentant stabilności, bezpieczeństwa, możliwości zatrzymania się (pauza), ograniczenia,
  zależności.
 • Przestrzeń jako otwartość, wielkość bezgraniczna, wolność, groza przestrzeni, możliwość ruchu.
 • Miejsca jako centra odczuwalnych, zauważalnych, realizowanych wartości.
 • Specyficzne i charakterystyczne miejsca pozwalające zaspokoić specyficzne potrzeby.
 • Natura i Kultura - ich znaczenie i wzajemne oddziaływanie oraz przenikanie jako przejaw aktywności Jaźni
  w kreacji rzeczywistości i tożsamości.


wróć do ARCHIWUM
www.czlowiek.org    www.socjokreacja.pl    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: waltschak