WARSZTAT - KASZUBY


Zajęcia odbywały się nad spokojnym, wyludnionym jeziorem z wyspami na środku. Założeniem było to, że przyjeżdżamy wszyscy z rodzinami, dziećmi i pół dnia pracujemy, a drugie pół odpoczywamy. Wieczorem ogniska, rozmowy i granie na instrumentach oraz śpiewanie. Wspaniała pogoda umożliwiła realizację wszystkich planów.

 

Zajęcia odbywały się na przyjeziornych łąkach, zasłoniętych lasami. Zaczęliśmy od wieczornego ogniska w przeddzień rozpoczęcia zajęć. Podjęcie trudnych tematów związanych z organizacją pomogło rozładować napięcia, zmobilizować i zintegrować wszystkich obecnych. Bardzo uważne i wsłuchane w to co się działo były dzieci i młodzież. Wyczuwało się namacalnie ich obecność i ważność.

 

Przez dwa popołudnia zgłębialiśmy jaką rolę odegrali rodzice w kształtowaniu wzorca postaw wobec świata, społeczeństwa i rodziny, w stosunku do siebie samych. Przyglądaliśmy się szczególnie temu w jaki sposób każdy z rodziców pokazywał dziecku ścieżkę do drugiego rodzica, odkrywając wzorzec stosunku do płci przeciwnej (i nie tylko). Szczególnie ciekawe było przyjrzenie się temu jak działały "Agencje propagandowe" (tak nazwaliśmy to zjawisko) w psychice naszych rodziców, nauczycieli i autorytetów oraz jak zjawisko to przeniosło się na nasze życie, relacje z dziećmi i środowiskiem. Pojawiły się takie zagadnienia jak: efekty propagandy, kontrpropaganda, dezorientacja, przemoc, ofiara, brak tożsamości, brak kierunku w życiu.

 

Trzeci dzień zajęła nam praca relacyjna polegająca na odkrywaniu zjawisk na co dzień niezauważalnych lub marginalizowanych w kontaktach z ludźmi. Praca ta i ćwiczenia miały na celu bardzo uważne przyjrzenie się wybranej osobie i swoim reakcjom (swoista medytacja w relacji) uwzględniając subtelne obszary odczuć, percepcji, myśli oraz wrażeń związanych z otaczającą atmosferą, uczuć i intuicji, fantazji i odmiennych stanów świadomości. Celem było dotarcie do marginalizowanych na co dzień obszarów związków z ludźmi, odkrycie nowych wzorców relacji, poszerzenie i uwrażliwienie czujności naszej świadomości, zapobieżenie deformacjom jakie wynikają z zawężonego i ograniczonego (szczególnie pośpiechem oraz skupieniem na egocentrycznej konsumpcji, eksploatacji i egzekucji oraz lękiem) stylu życia tak charakterystycznego dla współczesnego społeczeństwa.

 

Czwarty dzień poświęciliśmy na odkrywanie możliwości wchodzenia w kontakt ze zjawiskami otaczającego nas świata (natura, rzeczy, śmieci, kultura, ludzie itd.) tak, by w miejsce codziennego oddzielenia od rzeczywistości i własnej tożsamości odnaleźć bliskość, kontakt, połączenie, dialog, obecność, konfrontację itp. Zadania każdy wykonywał indywidualnie z podkreśleniem osobistego zaangażowania, kreatywności, medytacyjnego skupienia.

 

Piąty dzień poświęciliśmy na podsumowanie i dokończenie rozpoczętych wątków i motywów z prac i ćwiczeń z dni poprzednich. Odbyło się to w niezwykłym spokoju, przyjaznej atmosferze i przy wybitnie sprzyjającej aurze (urokliwe miejsce i piękna pogoda).

 

Na uwagę zasługują mecze piłki nożnej rozgrywane wieczorami przez wszystkich męskich uczestników naszej grupy (dzieci, młodzież i dorośli), które odbywały się w atmosferze rywalizacji sportowej, z pasją godną "igrzysk olimpijskich", przy gorącym dopingu uczestniczek warsztatu.

 

wróć do ARCHIWUM


 


 


 


  
   
www.czlowiek.org    www.socjokreacja.pl    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: waltschak