Ruch i zmiana są nieodzowne lecz nie mogą opierać się już dziś na przypadkowości i nieświadomości. Muszą rozwijać się w oparciu o dogłębne wglądy i zrozumienie podstawowych, fundamentalnych faktów psychicznych i społecznych z uwzględnieniem uczuć, emocji oraz intuicji i prowadzić do jak najpełniejszego, świadomego i kreatywnego uczestnictwa w kształtowaniu społeczności (socjokreacja). Każdy człowiek i każda społeczność ponosi odpowiedzialność za całość i jest całością. Czasy dzisiejsze, jak nigdy wcześniej, wymagają otwartości i wsparcia dla Świata jako całości. Stanie się to możliwe gdy będziemy wspierali każdą z jego części (policentryczność).

Stoimy przed koniecznością wypracowania takich form współistnienia społeczeństw, społeczności (właściwa polityka, ekonomia, etyka, ekologia) i jednostek ludzkich, które umożliwią jak najlepszą organizację złożonych struktur społecznych (policentryczność, wzory) z uwzględnieniem dynamiki faz rozwojowych, w jakich znajdują się ludzie i ich systemy w dążeniu do pełnej tożsamości.

Nieuwzględnienie pełnych, wielowymiarowych całości (wielocentryczność) i uleganie monocentrycznym pokusom oraz przyzwyczajeniom będzie nadal stwarzać zagrożenia na wielu poziomach egzystencji.

"Jeśli rozpoznaje się istnienie tylko pewnego układu energii, tylko jemu podporządkowuje, reszta energii niszczy całkowicie ten układ."


Joseph Campbell

Uwzględniając rozwój i osiągnięcia myśli ludzkiej oraz praktykę w konfrontacji z konkretnymi problemami nawiązujemy w naszych założeniach, projektach i metodach działania do najbardziej płodnych, twórczych, praktycznych i służących Człowiekowi oraz Światu odkryć i wglądów socjologii, psychologii, nauk ścisłych, medycyny, filozofii, antropologii, sztuki i wielu innych dziedzin życia społecznego.

Bierzemy pod uwagę historyczny rozwój wskazując na jego obecność w teraźniejszości, nie rezygnując z wizji, marzeń, potrzeb, obaw, oczekiwań i wymagań sięgających w najbliższą i dalszą przyszłość. Podstawowy warunek jakim się kierujemy, to wiara w Pełnego Człowieka.


"Tak samo jak każda racjonalna wiara, i ta również (wiara w ludzkość) nie jest jakimś pobożnym życzeniem, ale opiera się na dowodach minionych osiągnięć rodzaju ludzkiego i na wewnętrznych doznaniach każdego człowieka, na jego własnym odczuciu rozumu i miłości"


Erich Fromm "O sztuce miłości"

 

<<< Powrót do strony głównejwww.socjokreacja.org    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: yoni

© Copyright by Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka