DYSKUSYJNA GRUPA FILMOWA

 


Sztuka filmowa stała się niezwykle popularna i nie ma chyba ludzi w krajach o chociażby przeciętnym standardzie technicznym, którzy nie korzystali z kina, telewizora, wideo, wypożyczalni kaset czy płyt DVD. Popularność i dostępność urządzeń komputerowych rozszerza możliwości dostępu do produkcji filmowej zarówno rozrywkowej jak i też artystycznych dzieł najwyższego formatu.


Przez tysiące lat Człowiek rozwijał się obcując z obrzędami, mitami, bajkami, literaturą. Wszystkie te formy aktywności ludzkiej Duszy tak wszechobecnie dostępne we wszystkich zakątkach Świata spełniały niezwykle ważne funkcje: wychowawczą, edukacyjną, inicjacyjną, terapeutyczną, socjalizacyjną. Ukazywały ważne wzorce postaw etycznych, moralnych. Wskazywały na umiejętności niezbędne w życiu. Próbowały odpowiedzieć na ważne egzystencjalne pytania (m.in. powstanie Świata, stworzenia Człowieka, sens Życia itp.). Niosły informację o rozwoju istoty ludzkiej.

Dzisiaj funkcje nośnika tych treści reprezentuje sztuka filmowa często zresztą sięgająca do literatury, mitologii, sztuki różnego rodzaju. Stała się, obok teatru i literatury, najpopularniejszym medium pod którego oddziaływaniem Człowiek pozostaje.

Na ile świadomie? Czy z korzyścią dla siebie, najbliższych, społeczeństwa i otaczającego go Świata?

Spotkania nasze mają wiele funkcji. Mają zapoznać uczestników z najciekawszymi dziełami kina współczesnego i starego korzystając z różnorodnych gatunków sztuki filmowej.

Stworzyć warunki do prezentacji, właściwego odbioru i zrozumienia przekazanych w filmach treści. Zachęcać do uczestnictwa w grupie, która poprzez odpowiednie prowadzenie i odpowiedzialne uczestnictwo może spełniać ważną funkcję socjalizacyjną.

Każdy uczestnik może aktywnie uczestniczyć w grupie pełniąc różne role (organizować spotkania, prowadzić dyskusję, dokonywać wyboru filmu itp.) co ma zachęcić do rozwijania postawy liderującej.

Prowadzący koordynuje działania organizacyjne, prowadzi dyskusje, wspiera uczestników w wyrażaniu własnych poglądów, poddaje krytyce i wspiera twórczą krytykę uczestników, pomaga rozwiązać sporne kwestie powstałe wokół treści filmu i wynikłe z różnych poglądów dyskutujących.

Spotkania mają zachęcać do wyrażania własnych myśli, uczuć, poglądów i punktów widzenia na sztukę i rzeczywistość. Uczestnicy uczą się uwagi w rozpoznawaniu istotnych i wartościowych treści przekazywanych przez film oraz przez innych biorących udział w dyskusji.

Sięgamy po interesujące i inspirujące dyskusję filmy wybitnych twórców kina światowego i polskiego (A. Kurosawa, D. Lynch, M.Wojtyszko, K.Kieślowski, Takeshi Kitano, W.Wenders, P.Almodowar, B. Bertolucci itd.). Podejmujemy też filmy paradokumentalne i biograficzne jak np. "Baraka" , "Powaqqatsi", "Mądrość snów" - film biograficzny o Jungu itp. Największy nacisk kładziemy jednakże na uczestnictwo w dyskusji (wyrażanie własnych poglądów, refleksji, dzielenie się odczuciami, techniki i strategie prowadzenia dyskusji itp.).

Grupa jest ważnym tworem pomagającym odnaleźć swoje miejsce ludziom zagubionym w labiryncie współczesności lub próbującym powrócić do społeczeństwa po fazie patologizacji i terapii.

Tworzy więzi międzyludzkie pozwalając spotkać bliskich, nawiązać kontakty, poznać innych. Uczestniczący mogą zapoznać się i podzielić wiedzą z każdej niemalże dziedziny nauk ścisłych i humanistycznych (historia, psychologia, antropologia, sztuka, wiedza o systemach filozoficznych, religijnych i politycznych i wiele innych).

DYSKUSYJNE FORUM FILMOWE od kwietnia 2009 roku organizowaliśmy wspólnie z BTS "ARGESZ"


Lista filmów wartych obejrzenia >>>

 

Więcej o filmach i reżyserach...

www.socjokreacja.org    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: yoni

© Copyright by Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka