SKĄD OTRZYMUJEMY WSPARCIE

 

 

 

Jesteśmy organizacją non profit i nie uzyskujemy dochodów ze swojej działalności. Zorganizowaliśmy naszą działalność z własnej inicjatywy, własnych środków i w oparciu o nasze możliwości. Widząc, jakie są potrzeby człowieka oraz środowiska społecznego i rozumiejąc naturę dzisiejszych czasów, chcemy stworzyć Ośrodek niezbędny do tego, aby już istniejąca działalność jak też projekty oraz przedsięwzięcia, które chcemy podejmować i realizować, mogły znaleźć miejsce urzeczywistnienia a także bazę rozwoju. Prosimy w związku z tym osoby prywatne, organizacje i firmy o wsparcie dla naszych przedsięwzięć.

 

(Informacje o możliwości wpłat na stronie Kontakt)

 

 

   
www.socjokreacja.pl    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: yoni

© Copyright by Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka