SOCJOKREACJA - WOLONTARIAT

 

 

Dlaczego ludzie się zrzeszają?

 

 

Bielsko – Biała 24-25 listopada 2006 r.
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. A.F. Modrzewskiego12, godz. 9.00-15.00

 

„To przykra chwila dla ludzkości, kiedy zdolność do roztropnego działania i wola etycznego działania uciekają do różnych obozów.”

Zygmunt Bauman – „Europa, niedokończona przygoda”

 

Patronat Honorowy:

Poseł Parlamentu Europejskiego Grażyna Staniszewska

Senator RP Mirosława Nykiel

 

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na zjawiska związane z powstawaniem oraz tworzeniem różnych form i formacji społecznych, które w ostatnich czasach powstają i rozwijają się w zawrotnym tempie. Chcemy pokazać złożoność tych procesów. Niezliczoność zjawisk, wokół których socjokreacja następuje. Mechanizmy społeczne i psychologiczne. Tło kulturowe i polityczne. Paradygmaty i dogmaty, które niosą z sobą wzory dla form związanych z socjokreacją.

 

Sama organizacja tej konferencji jest przykładem socjokreacji. W dużym stopniu będzie odzwierciedleniem możliwości, otwartości i woli współdziałania różnych osób, instytucji i organizacji w naszym mieście.

 

Pragniemy w ten sposób wskazać na potencjał tkwiący w działaniu zbiorowym i zachęcić młodzież, studentów, działaczy, organizacje rządowe i pozarządowe do zaangażowania i podzielenia się swoim dorobkiem i możliwościami z każdego niemal zakresu aktywności społecznej.

 

Chcielibyśmy zbudować trwałe forum do prezentacji (ośrodek, program TV, biuletyn) wspierania, rozwoju, konfrontacji i dzielenia się tym co każdy człowiek, a także organizacja wypracowuje, odkrywa i rozwija w przestrzeni przyjaznej dla wszystkich. Interesuje nas aktywizacja kontaktów pomiędzy organizacjami miasta, regionu i kraju dla realizacji wspólnych projektów.

 

Zagadnienia, które szczególnie wyraźnie zamierzamy przedstawić to decentracja, policentryzcja organizacji i zarządzania, samorządowość, komunikacja oraz integracja w dużych grupach, społecznościach i regionach, zjawiska tożsamościowe.

 

Obszary, których ważność chcemy podkreślić, to: osobiste zaangażowanie jednostek, osiągnięcia organizacji, stan, plany i wizje miasta oraz regionu, kontekst Polski na tle Europy (szczególne zaznaczenie osiągnięć w dziedzinie socjokreacji), nasze miejsce w Świecie.

 

Poprzez wykłady, prezentacje, panele dyskusyjne, filmy, spektakle, wystawy i warsztaty chcemy przedstawić wybitne autorytety z Polski i nie tylko zajmujące się socjokreacją w teorii naukowej i praktyce. Uwzględniamy środowiska wiejskie i miejskie. Wskazujemy na wartość małych grup w przekształcaniu rzeczywistości społecznej i ich przydatność w inicjowaniu i dojrzewaniu twórczych jednostek.

 

 

 

Konferencję realizujemy przy współpracy z:

 • Biurem Poselskim Grażyny Staniszewskiej,
 • DSMG Management Consulting w Warszawie,
 • Fundacją Rozwoju Miasta Bielska-Białej,
 • Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi,
 • Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej,
 • Porozumieniem Studentów Uczelni Podbeskidzia,
 • Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej "Być razem" w Cieszynie,
 • Żywiecką Fundacją Rozwoju w Żywcu,
 • Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym "Teatr Grodzki"

Wykłady  24.11.2006

 • Co to jest socjokreacja? - Bogdan Oś
 • Wolontariat - Mariusz Andrukiewicz
 • Prawo a socjokreacja - dr M. Kalitowski (Uniwersystet Śląski, WSA)
 • Kształtowanie się pojęcia państwa od starożytności do współczesności - dr Marian Małecki
  (Uniwersytet Jagieloński, WSA)
 • Jednostka w kontekście społecznym - dr Aleksander Mańka (WSA)
 • Inicjacja jako zjawisko kulturowe - dr Andrzej Szyjewski (Uniwersytet Jagieloński)
 • Edukacja w kontekście kształtowania społeczeństwa obywatelskiego - dr Barbara Grabowska
  (Uniwersytet Śląski)
 • Zdrowie a kontekst społeczny - dr Adam Adamski (Uniwersytet Śląski)
 • Od wizji do realizacji, metodyka zarządzania projektami - Marcin Guzik

 

Prezentacje 25.11.2006

 • Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie - Grażyna Staniszewska Poseł Parlamentu Europejskiego
 • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
 • Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej ”Być razem”
 • Żywiecka Fundacja Rozwoju
 • Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Samopomoc - Ośrodek "Podkowa"
 • Porozumienie Studentów Uczelni Podbeskidzia
 • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Polski Czerwony Krzyż

 

Warsztaty

 • Wolontariat - Małgorzata Stroka, Mariusz Andrukiewicz
 • Zarządzanie projektami - Marcin Guzik
 • Ceramiczne - Remigiusz Gryt
 • Wokalne - Olga Szwajger
 • Teatralne - Bogdan Oś
 • Choreoterapia - Katarzyna Morgańska
 • Mandala - Agata Gałka

 

Imprezy towarzyszące

 • Film Jerzego Kawalerowicza "Śmierć prezydenta” - prezentacja Stanisław Janicki (dyskusja), Zamek Sułkowskich - ul. Wzgórze 16, 29 XI o godz. 17.00
 • Koncert Zespołu Axis Mundi, Art Klub "Piątawka" (galeria BWA), 29 XI o godz. 20.00
 • Spektakl “Kształt rzeczy” - Teatr Polski w Bielsku Białej, 3 XII o godz. 19.00

 

<<< powrót do aktualności


   
www.socjokreacja.pl    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: yoni

© Copyright by Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka