O NAS


Projekty, prowadzenie, współpraca:

Bogdan Oś od 23 lat studiujący i wykorzystujący w praktyce własnej i pracy terapeutycznej oraz warsztatowej z osobami, relacjami i grupami psychologię C.G. Junga, systemy pracy z ciałem, głosem oraz wewnętrznym wglądem rozwinięte w różnych kulturach a także najnowsze odkrycia biologi i fizyki. Wieloletnie doświadczenia z teatrami poszukującymi: Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego, Drugie Studio-Wrocław (po Grotowskim). "Oedypus" - projekt-spektakl z Teatrem Pielgrzymującym (USA). Teatry Uliczne - współpraca z Jackiem Zuzańskim - Dolny Śląsk. Wieloletnie doświadczenia w projekcie warsztatowym Jacka Ostaszewskiego (lidera grupy Osjan). Od ponad 18 lat studiuje i zgłębia we własnym życiu Psychologię Zorientowaną na Proces (Arnold Mindell). Własne projekty teatralne, muzyczne, edukacyjne, warsztaty, szkolenia. Autorskie projekty oraz eventy dla firm i instytucji. Pomysłodawca i współtwórca Stowarzyszenia „Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka” oraz strony socjokreacja.org . Pisze dwie książki: „Ofiara - od cierpienia do oddania” oraz „Nauczyciel i uczeń konfrontacja czy spotkanie?”. Od 2004 zainicjowanie i prowadznie grupy muzycznej „AXIS MUNDI” (World Music) http://www.myspace.com/axismundi1. Od 2005 współtworzenie i prowadzenie grupy teatralnej „TREMO”. Współpraca z placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi na terenie Polski. więcej >>


Maciej Pilarski - absolwent AWF Wrocław (instruktor pływania i tenisa ziemnego), pasjonat zdrowej organicznej żywności, inicjator "Naturalnych" - inicjatywy zachęcającej do powrotu do działań lokalnych, integrujących małe społeczności, propagujacy zrównoważony rozwój i świadome życie. Grafik i animator multimedialny. Zwolennik wolności obywatelskiej i wolności wyboru. Głęboko zainteresowany zieloną energią i rozwiązaniami proekologicznymi. Pragnie zjednoczyć małe społeczności do dużych projektów społecznych - jako przykład solucji na globalne problemy. Pasjonat socjokreacji.


Jadwiga Łopata - aktywistka, zaangażowana w działania na rzecz zachowania wartości kulturowych i przyrodniczych polskiej wsi oraz promocję rolnictwa ekologicznego oraz agroturystyki. Założycielka (w 1993 roku) i przez niemal 10 lat prezes polskiego oddziału stowarzyszenia ECEAT. Założycielka i prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC). Laureatka Nagrody Goldmanów w 2002 r. za działalność propagatorską w dziedzinie wspierania ekologii ( ekologiczny Nobel).


Julian Rose - działacz społeczny, artysta, pisarz, rolnik. Doradca rządu brytyjskiego w sprawach wsi. Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC). Obrońca i promotor podejścia holistycznego w zakresie ponownego ożywienia walczących o przetrwanie wiejskich wspólnot. Autor książki "Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów"


Agnieszka Szałabska - współudział w graficznym koncepcie niniejszej strony. Absolwentka ASP w Krakowie. 


 

 www.socjokreacja.org    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: yoni

© Copyright by Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka