PROJEKT SZKOLENIOWY

 

 

Dla grup działających w ramach organizacji, firm, społeczności.

1. Struktura grup i dynamika pracy w grupach

 • role i ich zmienność
 • relacje i interakcje
 • indywidualność a osobowość na tle grupy
 • grupa jako obszar dla rozwoju osoby
 • cele do jakich zmierzają grupy
 • konflikt, chaos a uporczywe przywiązanie do roli zajmowanej w grupie

2. Style pracy

 • oficjalne lub uzgodnione w danej grupie przekonania na temat tego jak należy pracować
 • paradygmaty kulturowe i ich wpływ na styl pracy
 • style osobiste, nieformalne
 • wspieranie rozwoju stylu związanego z nieuświadomionymi potencjałami uczestników grupy

3. Rangi i przywileje

 • uświadomienie ich sobie i praktyczne wykorzystanie
 • uświadomienie ich klientowi

4. Zagadnienia związane z osobowością

 • typy psychiczne
 • tożsamość a identyfikacja
 • racjonalność a emocje, afekty, uczucia
 • podwójny lub wieloosobowy obraz samego siebie
 • intencjonalność, procedura, porządek, priorytety
 • chaos, niezamierzoność, nieprzewidywalność
 • skupienie na jednym zagadnieniu, a rozpływanie się w wielości

5. Komunikacja w pracy z klientem

 • nawiązanie kontaktu (atmosfera, nastrój)
 • wysłuchiwanie, zostawianie miejsca klientowi (jego własna decyzyjność)
 • zadawanie pytań
 • propozycje
 • zdolność utrzymywania rozmowy na kilku płaszczyznach (zmienna ogniskowa uwagi)
 • motywacje, sens, cel
 • zarzuty i krytyka
 • zagadnienie asertywności (autentyzm, otwartość, naturalność, chronienie siebie, a czasami kogoś
  lub jakiejś wartości, skuteczność, zdecydowanie, odwaga, precyzja w określaniu własnego stanowiska)
 • ekspresja (zachowanie, ruch-gestykulacja, mimika, głos-intonacja, dynamika, prezencja, postawa,
  zdolność do eksponowania siebie oraz drugiej strony-dwucentryczność w relacji)

6. "Test niedokończonych zdań” J.B. Rottera jako okazja do pełniejszego przyjrzenia się sobie w kontekście przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

 • Świadomość i nieświadomość wpływów dziedzictwa i środowiska (rodzina, społeczeństwo, kultura
  - genotyp i fenotyp)
 • Kreatywne rozwinięcie odkrytego poprzez test obrazu (próba twórczego przekroczenia
  uwarunkowań genotypu i fenotypu)

Czas realizacji:

 • 3 - 4 weekendowe szkolenia
 • możliwe 2 - 3 dniowe treningi z uwzględnieniem wybranych zagadnień
 • prace nad analizą (systemowe i procesowe podejście) i rozwiązaniem przedstawionych
  przez zainteresowanego praktycznych problemów


Projekty i prowadzenie: Bogdan Oś od 15 lat studiujący i wykorzystujący w praktyce własnej i pracy terapeutycznej oraz warsztatowej z osobami, związkami i grupami psychologię C.G.Junga , systemy pracy z ciałem, głosem oraz wewnętrznym wglądem rozwinięte w różnych kulturach, wieloletnie doświadczenia z teatrami poszukującymi: Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego, Drugie Studio - Wrocław (po Grotowskim). "Oedypus" - projekt-spektakl z Teatrem Pielgrzymującym (USA). Teatry Uliczne - współpraca z Jackiem Zuzańskim - Dolny Śląsk. Wieloletnie doświadczenia w projekcie warsztatowym Jacka Ostaszewskiego (lidera grupy Osjan). Od ponad 10 lat studiuje i zgłębia we własnym życiu Psychologię Zorientowaną na Proces (Arnold Mindell). Realizacje własnych projektów teatralnych, edukacyjnych i szkoleniowych. Pisze dwie książki: „Ofiara - od cierpienia do oddania" oraz „Nauczyciel i uczeń - konfrontacja czy spotkanie”.

wróć do PROJEKTÓW
www.czlowiek.org    www.socjokreacja.pl    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: waltschak

© Copyright by Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka