MOŻLIWOŚCI CZŁOWIEKA A POSZUKIWANIE PRAWDY

 

 

"Prawda jest tym dla rozumu, czym muzyka dla ucha, a piękno dla oka.

G.N. Clark


"Słowa, które są całkowicie prawdziwe, wydają się paradoksem."

Lao-tse


"Pierwszą sprawą, którą należy odkrywać są fakty, a nie teorie."

C.G. Jung "Anima i Animus"


"Zrozumieć przedmiot fizyczny znaczy przypisać mu prawdziwą egzystencję. Fakt, że świat doświadczeń zmysłowych jest zrozumiały, to cud."

A. Einstein (1954)


Aby coś miało jakąkolwiek wartość, najpierw musi być prawdziwe. Bez prawdy wszystko jest bezwartościowe. Obrazy świata muszą rozwijać się i rosnąć z każdą jednostką, podobnie jak muszą odnawiać się z każdym pokoleniem.


"Najwyższe jest człowiekowi najmniej znane. Następne jest to, co zna on i kocha, Następne to, czego się lęka I następne to, czym pogardza. Kto sam nie ufa, nie otrzyma zaufania."

Tao-te Cing


"Uważamy, że człowiekowi odpowiada przypuszczenie, że istnieje coś niepoznawalnego, lecz nie powinien on ustanawiać granic dla swych poszukiwań."

J.W. Goethe


Doświadczenie mistyczne jest potrzebne, żeby zrozumieć najgłębszą naturę rzeczy, a nauka jest podstawą współczesnego życia. To czego potrzebujemy to wzajemne dynamiczne oddziaływanie mistycznej intuicji
i naukowej analizy /dwucentryczność/.


"Największą przeszkodą dla rozwoju medycyny stanowiły od wieków autorytety i systemy".

Paracelsus


"Może czynicie błąd uznając prawa przyrody za absolutne i dziwicie się wtedy, gdy trzeba je zmienić. Już nawet określenie "prawo przyrody" stanowi, jak mi się wydaje, jakąś podejrzaną gloryfikację czy uświęcenie pewnego sformułowania, które w gruncie rzeczy może być tylko praktyczną zasadą postępowania z przyrodą w danym zakresie. Postulowałbym więc zupełne porzucenie wszelkich roszczeń do absolutności ; wtedy nie ma żadnych trudności."

Barton – fizyk amerykański z "Część i całość" W. Heisenberg


wróć do PROJEKTÓW
www.czlowiek.org    www.socjokreacja.pl    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: waltschak