RZECZYWISTOŚĆ – NIERZECZYWISTOŚĆ

 

 

Spór o granice poznania

 

 

"Gdy walki nie ma, nie ma winy."

Lao-tzu "Tao Te Cing"


"To co istnieje przynosi korzyści, to czego nie ma (nie widać) przynosi pożytek."

Lao-tzu "Tao Te Cing"


"Czucie i wiara bardziej mówi do mnie, niż mędrca szkiełko i oko."

Adam Mickiewicz


"Mit to marzenie społeczne, a marzenie to indywidualny mit. Analizując własne sny, można odkryć rzeczywistą dynamikę przebiegu życia, cel własnego życia i popęd życiowy. Wówczas umysł może określić środki niezbędne do osiągnięcia tych celów. W innym przypadku, człowiek żyje, kierując się rozumem."

J. Campbell – "Kwestia bogów" s. 120


"Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli."


"Wiedzieć, że się (nic) nie wie, to jest szczyt wiedzy."

Lao- tzu


"Wiem, że nie wiem."

Sokrates


"Za ciemnością jasność podąża, za jasnością ciemność. Tao to sprawia. Istota i natura rzeczy są pochodnymi wzajemnych zależności, same w sobie są niczym."

Nagardżuna /buddyjski mędrzec/


"Najbardziej miękka rzecz na świecie zwycięża najtwardszą, To, co bezcielesne, może wejść nawet tam, gdzie nie ma przestrzeni. Dlatego znam wartość niedziałania. Nauczanie bez słów i korzyść bez działania. Niewielu ludzi na świecie potrafi to uchwycić."

"Tao-te Cing"


"W nieruchomym punkcie krążącego świata. Ani cielesnym, ani bezcielesnym. Ani od, ani ku. W nieruchomym punkcie, tam trwa taniec, ani bezruch ani ruch. Nie mówcie mi, że to stałość, że stygnie i co będzie, i co było. Ani ruch od czegoś, ani ku czemuś, ani w górę, ani w dół. Gdyby nie punkt, nieruchomy punkt, nie byłoby tańca, a jest jedynie taniec."

T.S. Eliot "Burnt Norton" /fragm. poematu, przekład Cz. Miłosza/


Nauka nie potrzebuje mistycyzmu, a mistycyzm nauki, ale Człowiek potrzebuje obu. Koncepcje i poglądy dotyczące rozwoju tworzą co najwyżej propozycję. Trzeba wymagać od nich ogólnej spójności logicznej, jak i też zgodności z tym, co wypływa z nich odnośnie całości życia. Uznać też należy tymczasowość tych propozycji i pozostawać w ciągłej gotowości i dyspozycji /oddanie / do jeszcze głębszego, bardziej pełnego i wewnętrznego rozwijania nowego stanu rzeczy.

wróć do PROJEKTÓW




www.czlowiek.org    www.socjokreacja.pl    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: waltschak