PROJEKT WARSZTATU TEATRALNEGO

 

 

Założenia ogólne:

Warsztat dla młodzieży szkół średnich i studentów mający na celu zapoznanie w niekonwencjonalny sposób z dorobkiem kultury (architektura, sztuka) oraz rozbudzenie twórczej wyobraźni, ekspresji (głos, słowo, ruch, muzyka), a także nauczenie się ekspozycji siebie i własnej twórczości.

Wychodząc z założenia, że dzieło sztuki jest manifestacją doświadczenia ludzkiej psyche (indywidualnej oraz kolektywnej), a zarazem inspiracją dla przeżycia i nowego doświadczenia proponujemy żywe spotkanie w oparciu o metodę kreatywnego uczestnictwa.

Miejsce:

 • ciekawe architektonicznie i kulturowo (wnętrza, sale, piwnice, dziedzińce, place, aule)
 • jakiekolwiek inne miejsca wybrane ze względu na charakter oraz cel (spektakl, etiuda, warsztat, trening,
  szkolenie itp.)

Cele i założenia:

 • ożywienie i uatrakcyjnienie percepcji i recepcji sztuki oraz miejsca jej przedstawienia
 • pobudzenie aktywności i kreatywności uczestników oraz odbiorców przez techniki pracy z ciałem,
  ruchem, głosem oraz twórczą wyobraźnią
 • dotarcie do żywych (archetypowych) znaczeń i symboli zawartych w dziele i miejscu jego przedstawienia
 • odkrycie w doświadczeniu odbiorcy wzorców i treści możliwych do przeniesienia w życie codzienne
 • wskazanie na wartość sztuki w procesie wychowawczym realizowanym przez programy edukacyjne

Wymiar czasowy

 • Możliwe są różne warianty czasu trwania zajęć w zależności od zapotrzebowania zainteresowanych
  (jednodniowe, weekendowe lub kilkudniowe spotkania).

Metody - sposoby pracy

Podczas zajęć wykorzystane będą doświadczenia oraz wiedza teatralna i literacka prowadzącego - między innymi:

 • budowanie sceny oraz struktury wydarzenia
 • zapoznawanie się z fenomenem roli w spektaklu i życiu /maska - persona/
 • posługiwanie się przestrzenią, rekwizytami, ciałem i głosem
 • tworzenie oraz analiza struktur lingwistycznych w kontekście ekspresji i komunikacji (tworzenie
  komunikatów słownych, praca nad istniejącym tekstem)

Posłużymy się również wieloletnimi studiami i praktyką związanymi z różnymi systemami pracy z ciałem:

 • elementy hinduskich, chińskich, tybetańskich oraz szamańskich tradycji kulturowych
 • wiedza i doświadczenia z europejskiej, tzw. zachodniej tradycji (systemy psychologiczne i terapeutyczne
  zorientowane na ciało)
 • doświadczenia prowadzącego wyniesione z kontaktów, prac oraz studiów związanych z takimi
  zjawiskami jak: Teatr Laboratorium, Drugie Studio, teatry uliczne (Jelenia Góra, Wrocław)
 • techniki przekazywania przy pomocy ciała różnych komunikatów
 • świadomość ciała jako odbiorcy informacji zarówno wewnętrznych jak i tych docierających z otoczenia

Wiedza i praktyka muzyczna (zarówno prowadzącego jak i uczestników) pomoże nam uświadomić ważność posługiwania się głosem i ciałem w różnych obszarach (wieloletni udział prowadzącego w warsztatach Jacka Ostaszewskiego, lidera grupy Osjan, muzyka i kompozytora m.in. muzyki do filmów i spektakli teatralnych):

 • ekspresja werbalna oraz niewerbalna
 • budowanie fonosfery
 • budowanie i odkrywanie pieśni (solo i grupowo)
 • powiązanie głosu z ruchem, przeżywaniem i przestrzenią

Posłużymy się też wiedzą i praktyką psychologiczną, filozoficzną i społeczną prowadzącego (m.in. C.G.Jung, psychologia procesu A. Mindell, szerokie spektrum odniesień do mitologii i filozofii różnych kultur).

wróć do PROJEKTÓW
www.czlowiek.org    www.socjokreacja.pl    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: waltschak