TEATR JAKO WEHIKUŁ W POZNANIU CZŁOWIEKA

 

 

"Póki teatr jest miejscem prawdy, aktor czuje ją ponad sobą."

S. Brzozowski


"TEATR to o wiele więcej niż tylko teatr."

Francuski socjolog w "Socjologii teatru";
Jean Duvignaud


"Aby stworzyć teatr trzeba wierzyć w coś większego od teatru."

J. Grotowski


Teatr jest jedynym miejscem w sztuce gdzie żywy człowiek spotyka się z żywym człowiekiem w tak wielowymiarowy i wielofunkcyjny sposób.

Treścią teatru jest wszystko co ludzkie. Teatr też dotyka sfery kontaktu człowieka z tym co nadludzkie, boskie, transcendentne, mistyczne, kosmiczne itp.

Pierwszą sceną jest Świat. Pierwszym zaś widzem Człowiek zafascynowany lub przerażony swoimi odkryciami i tym co się przed jego wrażliwością i świadomością otwiera. Następnie stawiający pytania i szukający odpowiedzi. Przeżycie wewnętrzne, które powstaje w wyniku wpływów zewnętrznych /geografia, natura/ zostaje wyprojektowane na świat zewnętrzny /np. obraz bóstwa ukształtowany przez geografię (pustynia , góry, dżungla, las, równiny) jest rzutowany na zewnątrz i nazywany Bogiem/ i idea taka zawsze jest uwarunkowana kulturowo /politeizm, monoteizm, kultury rolnicze i łowieckie itp./ Społeczeństwo jest zawsze patriarchalne. Przyroda jest zawsze matriarchalna.

Doczesna ludzka kondycja ujmowana jest przez system symboli, które organizują ją i umożliwiają samopoznanie.

Szaman i kapłan to nie to samo. Kapłan to w pewnym sensie urzędnik społeczny. Społeczność czcząc pewne bóstwa potrzebuje wyświęconego funkcjonariusza spełniającego obrządek. Bóstwo, któremu się on poświęca istniało już przed nim. Symbolami mocy szamana są jego własne bóstwa, znane mu z jego osobistych przeżyć. Jego ranga i autorytet są wynikiem jego własnych, psychologicznych doświadczeń, nie zaś ze społecznego mianowania. Szaman pełnił tę rolę, którą pełni dziś artysta, o ile artysta rozumie mitologię i człowieczeństwo, a nie jest zwykłym socjologiem czy psychologiem oferującym ludziom jakiś program.

Kto potrzebuje informacji i jakiej?
Kto ma dostęp do informacji?
Kto jest gotów przekazać informację i w jaki sposób?

  • manipulacja-monocentryzm
  • inspiracja oraz dialog – dwucentryczność, wielocentryczność

W dramacie znakami są zapisane słowa; w teatrze – są nimi elementy pozasłowne oraz "słowa teatralnie wypowiedziane".

Teatr bez słowa, muzyki, malarstwa, jest jeszcze teatrem; teatr bez ruchu, bez figury ruchomej jest absurdem. Spektakl to zmieniające się obrazy, nieustanny ruch, działanie.

wróć do PROJEKTÓW
www.czlowiek.org    www.socjokreacja.pl    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: waltschak