POSZUKIWANIE - TANIEC MOCY, PIEŚŃ MOCY I ZNACZĄCA WIZJA

 

 

Warsztat inspirowany tradycjami szamańskimi, praktyką teatralną i psychologiczną.

Kluczowe momenty w życiu to momenty wtajemniczenia, inicjacji. Wprowadzają one w nową fazę życia. Inicjacja dojrzałościowa, wtajemniczenie w nową rolę społeczną, wybór króla, wejście w związek małżeński, wprowadzenie do tajnych stowarzyszeń kobiecych i męskich, narodziny, śmierć, wtajemniczenie w arkana profesji, podejmowanie decyzji przez władcę to tylko niektóre z nich. Wiązały się one z przejściem przez, skomplikowane niekiedy, obrzędy oraz doświadczenia zbiorowe i osobiste, w których taniec, pieśń i wizja (wgląd) stanowiły kanon niezbywalny w rytach inicjacyjnych. Dzisiaj, w naszej kulturze, gdzie edukacja wyrastająca z paradygmatu naukowego zastąpiła inicjację, pozostały tylko fasadowe pozostałości (zwykle formalne) wtajemniczającego doświadczenia. Intelektualne sprawdziany dotyczące wyuczonej wiedzy, zakorzenionej w racjonalnych systemach przekonań to podstawa dzisiejszych" prób inicjacyjnych". A jednak i dziś również tajemnica i nieznane, irracjonalne i paradoksalne, obce i nieprzewidywalne wciąż nie znika z areny życia.

Prawdziwa inicjacja uwzględnia całościowość doświadczenia ludzkiego. Społeczny i indywidualny, duch i dusza, ciało i umysł, natura i kultura, nieświadomość i świadomość to nie wykluczające się przeciwieństwa czy zwalczające antagonizmy. Musimy zdać sobie na nowo sprawę z tego, że zintegrowanie ich staje się dziś wyjątkowo niezbędne. Zapraszamy więc do tego wspólnego, a zarazem bardzo osobistego doświadczenia uwzględniającego podstawowe aktywności naszej istoty (ruch, głos, czucie, wyobraźnię i intuicję) aby zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami i możliwościami, osiągnąć głębszy wgląd w siebie oraz wzbogacić życie codzienne tym niecodziennym odkryciem.

 

Będziemy bazować na prostych, podstawowych aktywnościach i impulsach, które na codzień nie mogą w pełni zaistnieć, zostać rozwinięte, uznane i zaakceptowane oraz wyrażone. Spróbujemy je zauważyć, zrobić im miejsce i pozwolić poprowadzić w stronę pełniejszego doświadczenia siebie i lepszego kontaktu z tym co nas otacza.

Czas trwania warsztatu: 2-3 dni (weekend) lub 3 osobne całodzienne spotkania jako cykl doświadczeń.

Miejsce: najlepiej duża, przestronna sala (jeśli to możliwe z dobrą akustyką).

Projekt i prowadzenie: Bogdan Oś

wróć do PROJEKTÓW
www.czlowiek.org    www.socjokreacja.pl    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: waltschak