MIŁOŚĆ I NIENAWIŚĆ

 

 

„ ... jeśli miłość ma się stać zjawiskiem społecznym, a nie indywidualnym i marginesowym, to w naszej strukturze społecznej muszą zajść poważne i radykalne zmiany .”

E. Fromm "O sztuce miłości"


„Chociaż wpajamy wiedzę, zaniedbujemy tę jej gałąź, która jest najważniejsza w rozwoju człowieka: naukę, której może udzielać sama obecność dojrzałej, kochającej osoby .”

E. Fromm "O sztuce miłości"


„Cnoty moralne (etyczność) zdobywa się wyłącznie na wolności, a ich wartość może zostać potwierdzona tylko w sytuacjach moralnie ( pod względem etycznym) niebezpiecznych .”

C.G. Jung "Problem miłości”


„Zmuszanie ludzi do przestrzegania prawa i porządku nie może być jedyną strategią rozwiązywania problemów. (...) Żądanie porządku nie powstrzyma wybuchów zamieszek, wojen ani nie zmniejszy rozmiarów światowych problemów. Może nawet podsycać płomień chaosu panującego w grupie. Jeśli nie pozwolimy wrogości ujawnić się w ramach prawa, będzie ona musiała znaleźć sobie pozaprawne drogi ujścia .”

A. Mindell "Siedząc w ogniu"


Samotność to jeden z najważniejszych problemów ludzkiej egzystencji. Człowiek stworzył różne metody przezwyciężania samotności i wywołanego nią lęku. Dwie z nich, podstawowe i przeciwstawne, miłość i nienawiść (agresja, destruktywność) staną się tematem naszego wykładu.


„Najwyższe jest człowiekowi najmniej znane. Następne jest to, co zna on i kocha, Następne to, czego się lęka I następne to, czym pogardza . Kto sam nie ufa, nie otrzyma zaufania.”

Tao-te Cing


wróć do PROJEKTÓW
www.czlowiek.org    www.socjokreacja.pl    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: waltschak